Sürdürülebilirlik

İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG)


Çalışanlarımızın fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam iyilik halinde çalışmaları için proaktif ve katılımcı yaklaşımlarla sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefi ile çalışmaktayız.

Bu kapsamda güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlayacak iş sağlığı ve güvenliği politikaları ve uygulamaları tüm çalışanların katılımıyla yapılmaktadır.

Gerek Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekse müşterilerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde iş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuat gerekliliklerinin karşılandığı ortaya konmuştur.


Geri Dönüşüm Yönetimi


Üretim prosesimizden kaynaklı;

Atıklarımızı ayrıştırılarak geri dönüşüm tesislerine gönderilerek atıkların tekrar kullanımı sağlanmaktadır.

Kağıt atıklarımızı %100 ünü,
Kumaş kullanımımızın %15 ini geri dönüşüme tabi tutarak çevreye en az atık bırakıyoruz.

Translate »